Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tnejn, 24 ta' Ottubru 2016 - Strasburgu

12. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (Riformulazzjoni) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

CULT, IMCO, JURI (Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza fl-2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika interim bejn il-Ghana, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3 għall-baġit ġenerali għall-2016: Sigurtà tal-Istituzzjonijiet (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gżejjer Solomon dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- Rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-migrazzjoni f'pajjiżi terzi (2015/2316(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ENIAC għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377[49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (COM(2015)0377[03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsilll (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Ukrajna) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377[43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ARTEMIS għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377[46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 19/2013 li jimplimenta l-klawsola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 20/2013 li jimplimenta l-klawsola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Amerika Ċentrali, min-naħa l-oħra (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Rapport dwar strateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat u l-ħażna tal-gass (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir għad-detenturi ta' passaporti diplomatiċi (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Rapport dwar it-titjib fil-konnessjoni u l-aċċessibilità tal-infrastruttura tat-trasport fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant (2015/2347(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (2015/2254(INL)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Rapport dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u segwitu għar-riżoluzzjoni CRIM (2015/2110(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Rapport dwar kif il-PAK tista' ttejjeb il-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali (2015/2226(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Rapport dwar strateġija tal-UE dwar l-Iran wara l-ftehim nukleari (2015/2274(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteurs: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fid-Danimarka (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data tad-DNA fid-Danimarka (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew jinsabu mhedda minn diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2016 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: Is-Sigurtà tal-Istituzzjonijiet (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Jane Collins (2016/2087(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen (2016/2108(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Abbozz ta' rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: implimentazzjoni tal-prijoritajiet għall-2016 (2016/2101(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Mario Borghezio (2016/2028(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li tiġi adottata direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwl qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 652/2014 u (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 69/464/KEE, 74/647/KEE, 93/85/KEE, 98/57/KE, 2000/29/KE, 2006/91/KE u 2007/33/KE (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1365/2006 dwar statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni fir-rigward l-għoti ta' setgħat iddelegati u implimentattivi lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb għall-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 91/2003 dwar l-istatistika tat-trasport bil-ferrovija, fir-rigward tal-ġbir ta' dejta dwar merkanzija, passiġġieri u aċċidenti (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Michael Cramer (A8-0300/2016)

Avviż legali - Politika tal-privatezza