Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 24. oktober 2016 - Strasbourg

13. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober II 2016 (PE 593.008/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om at bytte om på forhandlingerne på dagsordenen om "Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016" (punkt 85 i PDOJ) og "Intern sikkerhed i EU - de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af vedtagne sikkerhedsforanstaltninger, og de udfordringer, der ligger forude" (punkt 90 i PDOJ).

Indlæg af Marco Valli imod anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Indlæg af Bruno Gollnisch om betænkningerne om immunitet, der var opført under afstemningstiden om tirsdagen. Formanden forklarede proceduren.

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at opføre redegørelsen ved Kommissionen om "Skift mellem sommertid og vintertid" (punkt 88 i PDOJ) som anden forhandling på dagsordenen.

Indlæg af Philippe Lamberts, der talte for anmodningen, og Anne Sander imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik