Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 24. oktoober 2016 - Strasbourg

13. Tööplaan
Istungi stenogramm

Jagati välja 2016. aasta oktoobri II täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 593.008/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsiooni S&D taotlus muuta vastupidiseks järgmiste arutelude järjekord: majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamine (lõpliku päevakorra projekti punkt 85) ja ELi sisejulgeolek - vastuvõetud julgeolekumeetmete rakendamisel tehtud edusammud ja tulevased väljakutsed (lõpliku päevakorra projekti punkt 90).

Sõna võttis Marco Valli, kes oli taotluse vastu.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Sõna võttis Bruno Gollnisch teisipäeval hääletamisele pandavate puutumatust käsitlevate raportite teemal. President selgitas läbiviimise korda.

Kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lisada teise punktina päevakorda komisjoni avaldus suve- ja talveaja kohta (lõpliku päevakorra projekti punkt 88)

Sõna võtsid Philippe Lamberts, kes toetas taotlust, ja Anne Sander, kes oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika