Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 24. lokakuuta 2016 - Strasbourg

13. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Lokakuun II 2016 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 593.008/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

S&D-ryhmä on pyytänyt, että vaihdetaan aiheista "Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 85) ja "EU:n sisäinen turvallisuus – hyväksyttyjen turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys ja tulevat haasteet" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 90) käytävien keskustelujen järjestys.

Marco Valli käytti puheenvuoron ja vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron tiistain äänestyksiin otetuista koskemattomuutta koskevista mietinnöistä. Puhemies selvitti menettelyä.

Keskiviikko

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai

Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että keskustelu komission julkilausumasta "Kellonajan muuttaminen kesäajan ja talviajan välillä" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 88) siirretään päivän toiseksi keskusteluksi.

Puheenvuorot: Philippe Lamberts, joka kannatti pyyntöä, ja Anne Sander, joka vastusti sitä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö