Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 24 oktober 2016 - Straatsburg

13. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober II 2016 (PE 593.008/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de S&D-Fractie om de volgorde van de debatten over het "Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016" (punt 85 PDOJ) en over de "Binnenlandse veiligheid in de EU - vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de goedgekeurde veiligheidsmaatregelen en komende uitdagingen" (punt 90 PDOJ) om te keren.

Het woord wordt gevoerd door Marco Valli, tegen het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch, over de immuniteitsverslagen die onder de stemmingen van dinsdag zijn ingeschreven. De Voorzitter licht de procedure toe.

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om de verklaring van de Commissie over de "Overgang van zomer- naar wintertijd" (punt 88 PDOJ) als tweede debat van de dag op de agenda te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, vóór het verzoek, en Anne Sander, tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid