Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 24 octombrie 2016 - Strasbourg

13. Ordinea lucrărilor
Stenograma

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din octombrie II 2016 (PE 593.008/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Cerere a Grupului S&D de a inversa ordinea dezbaterilor privind „Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: transpunerea în practică a priorităților pe 2016(punctul 85 din PDOJ) și „Securitatea internă în UE - progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de securitate adoptate și provocările viitoare(punctul 90 din PDOJ).

A intervenit Marco Valli, care s-a exprimat împotriva cererii.

Parlamentul a aprobat cererea.

A intervenit Bruno Gollnisch privind rapoartele de imunitate înscrise pe ordinea de vot de marți. Președintele a explicat procedura.

Miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Cerere a Grupului Verts/ALE de a înscrie pe ordinea de zi a zilei o a doua dezbatere, privind declarația Comisiei referitoare la „Trecerea de la ora de vară la ora de iarnă(punctul 88 din PDOJ)

Au intervenit Philippe Lamberts, care s-a exprimat în favoarea cererii, și Anne Sander, împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate