Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 24. októbra 2016 - Štrasburg

13. Program práce
Doslovný zápis

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej októbrovej plenárnej schôdze 2016 (PE 593.008/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Žiadosť skupiny S&D o zmenu poradia rozpráv na tému „Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016(bod 85 konečného návrhu programu schôdze) a na tému „Vnútorná bezpečnosť v EÚ – Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prijatých bezpečnostných opatrení a budúce výzvy(bod 90 konečného návrhu programu schôdze).

V rozprave vystúpil Marco Valli proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch o správach týkajúcich sa imunity zaradených na utorkové hlasovanie. Predseda objasnil postup.

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Žiadosť skupiny Verts/ALE o to, aby sa v ten deň ako druhá konala rozprava o vyhlásení Komisie na tému „Striedanie letného a zimného času(point 88 du PDOJ)

V rozprave vystúpili Philippe Lamberts v prospech žiadosti a Anne Sander proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia