Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 24. oktober 2016 - Strasbourg

13. Razpored dela
Dobesedni zapis

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje oktobra II 2016 (PE 593.008/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Zahteva skupine S&D, da bi zamenjali zaporedje razprav o "Evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016" (točka 85 končnega osnutka dnevnega reda) in "Notranji varnosti v EU – dosežen napredek pri izvajanju sprejetih zaščitnih ukrepov in prihodnji izzivi" (točka 90 končnega osnutka dnevnega reda).

Govoril je Marco Valli, ki je nasprotoval zahtevi.

Parlament je zahtevo odobril.

Govoril je Bruno Gollnisch o poročilih o imuniteti, uvrščenih na dnevni red ob času za glasovanje. Predsednik je obrazložil postopek.

Sreda

Ni sprememb.

Četrtek

Zahteva skupine Verts/ALE o tem, da se med razprave tega dne na drugo mesto uvrsti izjava Komisije o "Preklopu med poletnim in zimskim časom" (točka 88 končnega osnutka dnevnega reda).

Govorila sta Philippe Lamberts, ki je podprl zahtevo, ter Anne Sander, ki ji je nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov