Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 24 oktober 2016 - Strasbourg

13. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden oktober II 2016 (PE 593.008/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Begäran från S&D-gruppen om att byta ordning på debatterna om ”Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016(punkt 85 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) respektive ”Den inre säkerheten i EU – framsteg som gjorts i genomförandet av de antagna säkerhetsåtgärderna samt kommande utmaningar(punkt 90 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista)

Talare: Marco Valli motsatte sig begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Talare: Bruno Gollnisch yttrade sig om de immunitetsbetänkanden som skulle tas upp till omröstning under tisdagen. Talmannen förklarade förfarandet.

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Begäran från Verts/ALE-gruppen om att som dagens andra debatt ta upp kommissionens förklaring om ”Övergången mellan sommar- och vintertid(punkt 88 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista)

Talare: Philippe Lamberts stödde begäran och Anne Sander motsatte sig den.

Parlamentet förkastade begäran.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy