Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0432(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0239/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0239/2016

Keskustelut :

PV 24/10/2016 - 14
CRE 24/10/2016 - 14

Äänestykset :

PV 25/10/2016 - 5.10
CRE 25/10/2016 - 5.10
Äänestysselitykset
PV 05/07/2017 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0400
P8_TA(2017)0300

Pöytäkirja
Maanantai 24. lokakuuta 2016 - Strasbourg

14. Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Kaja Kallas esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Franck Proust (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Virginie Rozière S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa ja Sergio Gaetano Cofferati.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Kaja Kallas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 5.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö