Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0432(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0239/2016

Ingivna texter :

A8-0239/2016

Debatter :

PV 24/10/2016 - 14
CRE 24/10/2016 - 14

Omröstningar :

PV 25/10/2016 - 5.10
CRE 25/10/2016 - 5.10
Röstförklaringar
PV 05/07/2017 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0400
P8_TA(2017)0300

Protokoll
Måndagen den 24 oktober 2016 - Strasbourg

14. Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Kaja Kallas redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Franck Proust (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Andreas Schwab för PPE-gruppen, Virginie Rozière för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Eleftherios Synadinos.

Talare: Valdis Dombrovskis och Kaja Kallas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.10 i protokollet av den 25.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy