Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2274(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0286/2016

Внесени текстове :

A8-0286/2016

Разисквания :

PV 24/10/2016 - 15
CRE 24/10/2016 - 15

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 7.2
CRE 25/10/2016 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0402

Протокол
Понеделник, 24 октомври 2016 г. - Страсбург

15. Стратегия на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение (разискване)
CRE

Доклад относно стратегията на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение [2015/2274(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Marietje Schaake (докладчик по становището на комисията INTA), Elmar Brok, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati и Frédérique Ries.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld и Urmas Paet.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias и Julie Ward.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Richard Howitt.

Разискването приключи.

Гласуване: 25 октомври 2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност