Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2274(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0286/2016

Indgivne tekster :

A8-0286/2016

Forhandlinger :

PV 24/10/2016 - 15
CRE 24/10/2016 - 15

Afstemninger :

PV 25/10/2016 - 7.2
CRE 25/10/2016 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0402

Protokol
Mandag den 24. oktober 2016 - Strasbourg

15. EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om EU's strategi over for Iran efter atomaftalen [2015/2274(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Marietje Schaake (ordfører for udtalelse fra INTA), Elmar Brok for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati og Frédérique Ries.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld og Urmas Paet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias og Julie Ward.

Talere: Miguel Arias Cañete og Richard Howitt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 25.10.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik