Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2274(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0286/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0286/2016

Keskustelut :

PV 24/10/2016 - 15
CRE 24/10/2016 - 15

Äänestykset :

PV 25/10/2016 - 7.2
CRE 25/10/2016 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0402

Pöytäkirja
Maanantai 24. lokakuuta 2016 - Strasbourg

15. EU:n Iranin-strategia ydinsopimuksen jälkeen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö EU:n Iranin-strategiasta ydinsopimuksen jälkeen [2015/2274(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marietje Schaake (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati ja Frédérique Ries.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld ja Urmas Paet.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Richard Howitt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 7.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö