Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2274(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0286/2016

Ingediende teksten :

A8-0286/2016

Debatten :

PV 24/10/2016 - 15
CRE 24/10/2016 - 15

Stemmingen :

PV 25/10/2016 - 7.2
CRE 25/10/2016 - 7.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0402

Notulen
Maandag 24 oktober 2016 - Straatsburg

15. EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst (debat)
Volledige verslagen

Verslag over een EU-strategie ten aanzien van Iran na de sluiting van de nucleaire overeenkomst [2015/2274(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marietje Schaake (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati en Frédérique Ries.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld en Urmas Paet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Richard Howitt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 25.10.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid