Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 24. oktober 2016 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Meddelelse fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Anmodning om ophævelse af immunitet
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 10.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 12.Modtagne dokumenter
 13.Arbejdsplan
 14.Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner ***I (forhandling)
 15.EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (forhandling)
 16.Bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen (kortfattet forelæggelse)
 17.Menneskerettigheder og migration i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 18.Virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 19.EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring (kortfattet forelæggelse)
 20.Hvordan gøres fiskerikontrollen i EU homogen? (kortfattet forelæggelse)
 21.Forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (145 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb) 
 
Protokol (75 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) 
 
Protokol (238 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik