Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 24. oktoober 2016 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri teadaanne
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 6.Fraktsioonide koosseis
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Tööplaan
 14.Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik ***I (arutelu)
 15.ELi strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist (arutelu)
 16.Korruptsioonivastane võitlus ja CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmed (lühiettekanne)
 17.Inimõigused ja ränne kolmandates riikides (lühiettekanne)
 18.Juriidilise isiku vastutus inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides (lühiettekanne)
 19.Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia (lühiettekanne)
 20.Kalanduskontrolli ühtlustamine Euroopas (lühiettekanne)
 21.Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine (lühiettekanne)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (143 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) 
 
Protokoll (230 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika