Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 24 oktober 2016 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Mededeling van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 6.Samenstelling fracties
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 12.Ingekomen stukken
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties ***I (debat)
 15.EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst (debat)
 16.De bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) (korte presentatie)
 17.Mensenrechten en migratie in derde landen (korte presentatie)
 18.Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen (korte presentatie)
 19.De EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (korte presentatie)
 20.Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa? (korte presentatie)
 21.De aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa verbeteren (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (146 kb) Presentielijst (58 kb) 
 
Notulen (76 kb) Presentielijst (11 kb) 
 
Notulen (240 kb) Presentielijst (61 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid