Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 24 października 2016 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu
 6.Skład grup politycznych
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Składanie dokumentów
 13.Porządek obrad
 14.Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji ***I (debata)
 15.Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (debata)
 16.Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM (krótka prezentacja)
 17.Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich (krótka prezentacja)
 18.Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich (krótka prezentacja)
 19.Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu (krótka prezentacja)
 20.W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie (krótka prezentacja)
 21.Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (146 kb) Lista obecności (58 kb) 
 
Protokół (76 kb) Lista obecności (11 kb) 
 
Protokół (243 kb) Lista obecności (62 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności