Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 24 octombrie 2016 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Comunicarea Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 6.Componența grupurilor politice
 7.Componența comisiilor și delegațiilor
 8.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 10.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 12.Depunere de documente
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente ***I (dezbatere)
 15.Strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear (dezbatere)
 16.Combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM (prezentare succintă)
 17.Drepturile omului și migrația în țările terțe (prezentare succintă)
 18.Răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe (prezentare succintă)
 19.Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor (prezentare succintă)
 20.Uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa (prezentare succintă)
 21.Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est (prezentare succintă)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (150 kb) Lista de prezenţă (58 kb) 
 
Proces-verbal (76 kb) Lista de prezenţă (11 kb) 
 
Proces-verbal (237 kb) Lista de prezenţă (63 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate