Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 24. októbra 2016 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Žiadosť o zbavenie imunity
 6.Zloženie politických skupín
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Predloženie dokumentov
 13.Program práce
 14.Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I (rozprava)
 15.Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (rozprava)
 16.Boj proti korupcii a nadviazanie na uznesenie výboru CRIM (stručná prezentácia)
 17.Ľudské práva a migrácia v tretích krajinách (stručná prezentácia)
 18.Zodpovednosť spoločností za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách (stručná prezentácia)
 19.Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu (stručná prezentácia)
 20.Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe (stručná prezentácia)
 21.Zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (145 kb) Prezenčná listina (58 kb) 
 
Zápisnica (77 kb) Prezenčná listina (11 kb) 
 
Zápisnica (241 kb) Prezenčná listina (62 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia