Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 25 октомври 2016 г. - Страсбург

2. Промяна на дневния ред
Пълни стенографски протоколи

В съгласие с политическите групи председателят предложи дневният ред за сряда да бъде изменен, както следва:

След приемането му в комисията по бюджети предишната вечер докладът Victor Negrescu относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Естония – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (A8-0314/2016) се добавя към времето за гласуване в сряда.

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

С това дневният ред беше променен.

Правна информация - Политика за поверителност