Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg

2. Zmena programu rokovania
Doslovný zápis

Predsedníčka po dohode s politickými skupinami navrhla takúto zmenu programu stredajšieho rokovania:

Správa Victora Negrescu o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Estónska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie) (A8-0314/2016), ktorá bola prijatá v pondelok večer vo Výbore pre rozpočet, bola na základe tejto skutočnosti zaradená do stredajšieho hlasovania.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.

Týmto bol program rokovania zmenený.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia