Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2254(INL)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0283/2016

Předložené texty :

A8-0283/2016

Rozpravy :

PV 25/10/2016 - 3
CRE 25/10/2016 - 3

Hlasování :

PV 25/10/2016 - 7.9
CRE 25/10/2016 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0409

Zápis
Úterý, 25. října 2016 - Štrasburk

3. Mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva (rozprava)
CRE

Zpráva obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva [2015/2254(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld uvedla zprávu.

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: György Schöpflin (navrhovatel výboru AFCO), Frank Engel za skupinu PPE, Monika Flašíková Beňová za skupinu S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor a Emil Radev.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a João Pimenta Lopes.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis a Nicola Caputo.

Vystoupili: Frans Timmermans a Sophia in 't Veld.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 25.10.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí