Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2254(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0283/2016

Indgivne tekster :

A8-0283/2016

Forhandlinger :

PV 25/10/2016 - 3
CRE 25/10/2016 - 3

Afstemninger :

PV 25/10/2016 - 7.9
CRE 25/10/2016 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0409

Protokol
Tirsdag den 25. oktober 2016 - Strasbourg

3. Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (forhandling)
CRE

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder [2015/2254(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld forelagde betænkningen.

Indlæg af Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: György Schöpflin (ordfører for udtalelse fra AFCO), Frank Engel for PPE-Gruppen, Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor og Emil Radev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica og João Pimenta Lopes.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis og Nicola Caputo.

Talere: Frans Timmermans og Sophia in 't Veld.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 25.10.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik