Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2254(INL)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0283/2016

Esitatud tekstid :

A8-0283/2016

Arutelud :

PV 25/10/2016 - 3
CRE 25/10/2016 - 3

Hääletused :

PV 25/10/2016 - 7.9
CRE 25/10/2016 - 7.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0409

Protokoll
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - Strasbourg

3. ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta [2015/2254(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld tutvustas raportit.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid György Schöpflin (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Frank Engel fraktsiooni PPE nimel, Monika Flašíková Beňová fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor ja Emil Radev.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja João Pimenta Lopes.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Sophia in 't Veld.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2016 protokollipunkt 7.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika