Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2254(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0283/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0283/2016

Keskustelut :

PV 25/10/2016 - 3
CRE 25/10/2016 - 3

Äänestykset :

PV 25/10/2016 - 7.9
CRE 25/10/2016 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0409

Pöytäkirja
Tiistai 25. lokakuuta 2016 - Strasbourg

3. Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n järjestelmä (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta [2015/2254(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld esitteli mietinnön.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: György Schöpflin (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor ja Emil Radev.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja João Pimenta Lopes.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Sophia in 't Veld.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 7.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö