Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2254(INL)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0283/2016

Ingediende teksten :

A8-0283/2016

Debatten :

PV 25/10/2016 - 3
CRE 25/10/2016 - 3

Stemmingen :

PV 25/10/2016 - 7.9
CRE 25/10/2016 - 7.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0409

Notulen
Dinsdag 25 oktober 2016 - Straatsburg

3. EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten (debat)
Volledige verslagen

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten [2015/2254(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door György Schöpflin (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Frank Engel, namens de PPE-Fractie, Monika Flašíková Beňová, namens de S&D-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor en Emil Radev.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica en João Pimenta Lopes.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Sophia in 't Veld.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 25.10.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid