Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2254(INL)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0283/2016

Teksty złożone :

A8-0283/2016

Debaty :

PV 25/10/2016 - 3
CRE 25/10/2016 - 3

Głosowanie :

PV 25/10/2016 - 7.9
CRE 25/10/2016 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0409

Protokół
Wtorek, 25 października 2016 r. - Strasburg

3. Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)
CRE

Sprawozdanie z zaleceniami dla Komisji w sprawie utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych [2015/2254(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: György Schöpflin (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Frank Engel w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i João Pimenta Lopes.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Sophia in 't Veld.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 25.10.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności