Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2254(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0283/2016

Texte depuse :

A8-0283/2016

Dezbateri :

PV 25/10/2016 - 3
CRE 25/10/2016 - 3

Voturi :

PV 25/10/2016 - 7.9
CRE 25/10/2016 - 7.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0409

Proces-verbal
Marţi, 25 octombrie 2016 - Strasbourg

3. Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (dezbatere)
Stenograma

Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale [2015/2254(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld și-a prezentat raportul.

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: György Schöpflin (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Frank Engel, în numele Grupului PPE, Monika Flašíková Beňová, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor și Emil Radev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica și João Pimenta Lopes.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis și Nicola Caputo.

Au intervenit: Frans Timmermans și Sophia in 't Veld.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 25.10.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate