Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2254(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0283/2016

Predkladané texty :

A8-0283/2016

Rozpravy :

PV 25/10/2016 - 3
CRE 25/10/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 25/10/2016 - 7.9
CRE 25/10/2016 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0409

Zápisnica
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg

3. Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)
Doslovný zápis

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva [2015/2254(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld uviedla správu.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Frank Engel v mene skupiny PPE, Monika Flašíková Beňová v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor a Emil Radev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a João Pimenta Lopes.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Sophia in 't Veld.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 25.10.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia