Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - Strasbourg

4. ELi sisejulgeolek - vastuvõetud julgeolekumeetmete rakendamisel tehtud edusammud ja tulevased väljakutsed (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi sisejulgeolek - vastuvõetud julgeolekumeetmete rakendamisel tehtud edusammud ja tulevased väljakutsed (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (nõukogu eesistuja) ja Julian King (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová ja Jeroen Lenaers.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Kinga Gál ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Julian King ja Ivan Korčok.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika