Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 25., Kedd - Strasbourg

4. Belső biztonság az EU-ban - az elfogadott biztonsági intézkedések végrehajtása terén elért előrelépés és a további kihívások (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Belső biztonság az EU-ban - az elfogadott biztonsági intézkedések végrehajtása terén elért előrelépés és a további kihívások (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (a Tanács soros elnöke) és Julian King (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová és Jeroen Lenaers.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Caterina Chinnici, Kinga Gál és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Julian King és Ivan Korčok.

A vitát berekesztik.

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat