Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. spalio 25 d. - Strasbūras

4. ES vidaus saugumas. Pažanga, padaryta įgyvendinant patvirtintas saugumo priemones, ir ateities uždaviniai (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES vidaus saugumas. Pažanga, padaryta įgyvendinant patvirtintas saugumo priemones, ir ateities uždaviniai (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Julian King (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Mara Bizzotto ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová ir Jeroen Lenaers.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Kinga Gál ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo: Julian King ir Ivan Korčok.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)

Teisinė informacija - Privatumo politika