Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 25 oktober 2016 - Straatsburg

4. Binnenlandse veiligheid in de EU - vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de goedgekeurde veiligheidsmaatregelen en komende uitdagingen (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Binnenlandse veiligheid in de EU - vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de goedgekeurde veiligheidsmaatregelen en komende uitdagingen (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) en Julian King (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová en Jeroen Lenaers.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Kinga Gál en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Ivan Korčok.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

Juridische mededeling - Privacybeleid