Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 25 octombrie 2016 - Strasbourg

4. Securitatea internă în UE - progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de securitate adoptate și provocările viitoare (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Securitatea internă în UE - progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de securitate adoptate și provocările viitoare (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Julian King (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová și Jeroen Lenaers.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Kinga Gál și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit: Julian King și Ivan Korčok.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate