Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg

4. Vnútorná bezpečnosť v EÚ – Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prijatých bezpečnostných opatrení a budúce výzvy (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vnútorná bezpečnosť v EÚ – Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prijatých bezpečnostných opatrení a budúce výzvy (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (predseda Rady) a Julian King (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová a Jeroen Lenaers.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Kinga Gál a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpili: Julian King a Ivan Korčok.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia