Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0226(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0298/2016

Ingivna texter :

A8-0298/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2016 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0399

Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg

5.9. Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0399)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy