Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0432(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0239/2016

Ingivna texter :

A8-0239/2016

Debatter :

PV 24/10/2016 - 14
CRE 24/10/2016 - 14

Omröstningar :

PV 25/10/2016 - 5.10
CRE 25/10/2016 - 5.10
Röstförklaringar
PV 05/07/2017 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0400
P8_TA(2017)0300

Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg

5.10. Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0400)

Talmannen meddelade att Kaja Kallas (föredragande) hade föreslagit att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen och att man istället skulle övergå direkt till interinstitutionella förhandlingar på grundval av det antagna mandatet.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

(fortsättning på omröstningen: punkt 7 i protokollet av den 25.10.2016).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy