Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

5. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

Sõna võttis Bruno Gollnisch, kes nõudis, et puutumatust käsitlevate raportite puhul oleks lubatud esitada suulisi hääletuste selgitusi (juhataja tuletas meelde, et parlamendi president selgitas eelmisel päeval kehtivat korda (24.10.2016 protokollipunkt 13)).


5.1. DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

5.2. Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

5.3. ELi ja Hiina vaheline leping diplomaatilise passi kasutajate puhul lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

5.4. Liikmesriigid, kes on finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskustesse sattumise ohus ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

5.5. Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

5.6. Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

5.7. Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

5.8. Raudteeveo statistika seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega ***II (hääletus)

5.9. Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolituste andmine) ***II (hääletus)

5.10. Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik ***I (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika