Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 25 oktober 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

5. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch, die vraagt dat er mondelinge stemverklaringen met betrekking tot de immuniteitsverslagen worden toegestaan (de Voorzitter wijst erop dat de Voorzitter van het Parlement gisteren de geldende procedure heeft toegelicht (punt 13 van de notulen van 24.10.2016)).


5.1. Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.2. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.3. Overeenkomst tussen de EU en China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.4. Lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.5. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.6. Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Jane Collins (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.7. Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Mario Borghezio (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.8. Statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen ***II (stemming)

5.9. De statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) ***II (stemming)

5.10. Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties ***I (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid