Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 25 octombrie 2016 - Strasbourg

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

5. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

A intervenit Bruno Gollnisch, care a solicitat autorizarea explicațiilor de vot orale cu privire la rapoartele referitoare la imunitate (Președintele a reamintit că Președintele parlamentului a explicat ieri procedura în vigoare (punctul 13 al PV din 24.10.2016)).


5.1. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.2. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.3. Acordul UE-China cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.4. Anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.5. Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.6. Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților deputatei Jane Collins (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.7. Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Mario Borghezio (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.8. Statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele ***II (vot)

5.9. Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (competențe delegate și de executare) ***II (vot)

5.10. Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente ***I (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate