Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

5. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch so žiadosťou, aby sa povolili ústne vysvetlenia hlasovania o správach, ktoré sa týkajú imunity (predsedajúci pripomenul, že predseda Parlamentu v predchádzajúci deň objasnil platný postup (bod 13 zápisnice zo dňa 24.10.2016)).


5.1. Automatizovaná výmena údajov o DNA s Dánskom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.2. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Dánskom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.3. Dohoda medzi EÚ a Čínou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.4. Členské štáty, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.5. Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.6. Žiadosť o ochranu výsad a imunít Jane Collinsovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.7. Žiadosť o ochranu výsad a imunít Maria Borghezia (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.8. Štatistika železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách ***II (hlasovanie)

5.9. Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (delegované a vykonávacie právomoci) ***II (hlasovanie)

5.10. Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia