Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg

6. Välkomsthälsning
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Förenta staternas kongress, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy