Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg

7. Omröstning (fortsättning)
CRE

(Första delen av omröstningen: punkt 5 i protokollet av den 25.10.2016).


7.1. Förslag till ändringsbudget nr 3/2016: Institutionernas säkerhet (omröstning)

7.2. EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (omröstning)

7.3. Bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från CRIM-utskottet (omröstning)

7.4. Mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer (omröstning)

7.5. Företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer (omröstning)

7.6. EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas (omröstning)

7.7. Hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga (omröstning)

7.8. Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa (omröstning)

7.9. EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy