Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida och Daniel Hannan

Betänkande Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Betänkande Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák och Branislav Škripek

Betänkande Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil och Janusz Korwin-Mikke

Betänkande Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza och Monica Macovei

Betänkande András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo och Seán Kelly

Betänkande Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto och Monica Macovei

Betänkande Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei och Janusz Korwin-Mikke.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy