Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2931(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1173/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1173/2016

Keskustelut :

PV 25/10/2016 - 12
CRE 25/10/2016 - 12

Äänestykset :

PV 26/10/2016 - 6.3
CRE 26/10/2016 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0412

Pöytäkirja
Tiistai 25. lokakuuta 2016 - Strasbourg

12. Monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (2016/2931(RSP))

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ashley Fox, ja Isabelle Thomas S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski ja Inese Vaidere.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo ja Jean-Paul Denanot.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas BUDG-valiokunnan puolesta monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 välitarkistuksesta (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2016, kohta 6.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö