Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2931(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1173/2016

Ingivna texter :

B8-1173/2016

Debatter :

PV 25/10/2016 - 12
CRE 25/10/2016 - 12

Omröstningar :

PV 26/10/2016 - 6.3
CRE 26/10/2016 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0412

Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg

12. Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (2016/2931(RSP))

Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jan Olbrycht för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ashley Fox, och Isabelle Thomas för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Bernd Kölmel för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski och Inese Vaidere.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo och Jean-Paul Denanot.

Talare: Kristalina Georgieva.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Jan Olbrycht och Isabelle Thomas, för utskottet BUDG, om halvtidsrevidering av den fleråriga budgetramen 2014–2020 (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 26.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy