Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2047(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0287/2016

Indgivne tekster :

A8-0287/2016

Forhandlinger :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Afstemninger :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0411

Protokol
Tirsdag den 25. oktober 2016 - Strasbourg

13. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner (forhandling)
CRE

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jens Geier og Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier og Indrek Tarand forelagde betænkningen

Talere: Ivan Lesay (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Talere: Neena Gill CBE (ordfører for udtalelse fra AFET), Nirj Deva (ordfører for udtalelse fra DEVE), Martina Dlabajová (ordfører for udtalelse fra CONT), Markus Ferber (ordfører for udtalelse fra ECON), Giovanni La Via (ordfører for udtalelse fra ENVI), Liisa Jaakonsaari (ordfører for udtalelse fra IMCO), Isabella De Monte (ordfører for udtalelse fra TRAN), Derek Vaughan (ordfører for udtalelse fra REGI), Peter Jahr (ordfører for udtalelse fra AGRI), Nils Torvalds (ordfører for udtalelse fra PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (ordfører for udtalelse fra CULT), Monica Macovei (ordfører for udtalelse fra LIBE), György Schöpflin (ordfører for udtalelse fra AFCO) og Siegfried Mureşan for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Jean-Paul Denanot for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Catherine Stihler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo og Ivana Maletić.

Talere: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier og Indrek Tarand.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 26.10.2016 og punkt 6.2 i protokollen af 26.10.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik