Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2047(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0287/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0287/2016

Keskustelut :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Äänestykset :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0411

Pöytäkirja
Tiistai 25. lokakuuta 2016 - Strasbourg

13. Euroopan unionin yleinen talousarvio 2017 - kaikki pääluokat (keskustelu)
CRE

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jens Geier ja Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier ja Indrek Tarand esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Ivan Lesay (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Neena Gill CBE (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nirj Deva (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Martina Dlabajová (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Liisa Jaakonsaari (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Isabella De Monte (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Derek Vaughan (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Jahr (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nils Torvalds (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monica Macovei (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), György Schöpflin (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Siegfried Mureşan PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Jean-Paul Denanot S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, Stanisław Żółtek ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Catherine Stihler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier ja Indrek Tarand.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2016, kohta 6.1 ja istunnon pöytäkirja 26.10.2016, kohta 6.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö